8.161 tổ chức vi phạm Luật Đất đai

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, 4 năm qua, ngành TN-MT đã phát hiện 8.161 tổ chức vi phạm pháp luật đất đai, với tổng diện tích đất 128.033 ha.

Một dự án bỏ hoang tại Hà Nội
Một dự án bỏ hoang tại Hà Nội (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Ngành TN-MT đã kiến nghị xử lý, thu hồi đất của 819 tổ chức với diện tích 38.771, 302 ha; lập hồ sơ thu hồi đất 27.095,417 ha của 559 tổ chức; tiếp tục xử lý 1.547 tổ chức với diện tích 22.654,551 ha. Đồng thời, ngành yêu cầu 1.902 tổ chức đưa đất vào sử dụng đúng mục đích. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2013, có 52 địa phương đã tiến hành 409 cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý đất đai và phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm, thu hồi 51,3 tỷ đồng, 445 ha đất, xử lý hành chính 23 tập thể, 72 cá nhân có vi phạm.