Chính sách hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) với 8 mục tiêu tổng thể.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Cụ thể, 8 mục tiêu tổng thể gồm: 1- Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và quan trắc khí hậu; 2- Đảm bảo an ninh nước và an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu; 3- Chủ động ứng phó với mực nước biển dâng tại những vùng dễ bị tổn thương; 4- Quản lý và phát triển rừng bền vững; 5- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; 6- Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu; 7- Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu; 8- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính.

Về nội dung hành động chính sách, với mục tiêu nhằm tăng cường giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm và quan trắc khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ xây dựng Luật Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Luật Thủy lợi.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng Chiến lược phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhằm nâng cao tính bền vững ngành nông nghiệp và an ninh lương thực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Chiến lược quốc gia cho Quản lý tổng hợp ven biển có lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu; xây dựng Quy hoạch tổng thể về Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030…

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch điện gió và xây dựng dự thảo quy hoạch tổng thể Quốc gia về năng lượng gió nhằm thúc đẩy sử dụng các năng lượng tái tạo, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, 2 Bộ Công Thương và Tài chính sẽ phối hợp xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

Hành động chính sách là hành động do các Bộ, các tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện về mặt chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu trong khung thời gian của các chu trình thuộc Chương trình SP-RCC (Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu). Hoạt động chính sách không phải là hoạt động dự án mà là chính sách hoặc các chiến lược do các bộ và các cơ quan xây dựng để giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ma trận chính sách là văn bản tổng hợp các hoạt động chính sách bắt buộc và các hoạt động chính sách quan trọng do các hội nghị kỹ thuật đề ra, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và do các Bộ, các địa phương và các cơ quan tham gia Chương trình thực hiện.