Lào Cai chuyển mục đích sử dụng hơn 500ha đất

Quốc lộ 279 đoạn qua huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang đượ sửa chữa nâng cấp. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Lào Cai chuyển mục đích sử dụng 505,27 ha đất, trong đó có 57,14ha đất lúa và 18,27ha đất rừng phòng hộ, để thực hiện 37 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai.

37 dự án, công trình cấp bách gồm: Nâng cấp đường QL 279 đoạn Nghĩa Đô – Văn Bàn (huyện Bảo Yên); Thủy lợi 3 thôn Nậm Trà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng; thủy lợi hồ Na Lin và thủy lợi Lũng Pâu 2, huyện Mường Khương; Nhà văn phòng, nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức tại xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn; nhà máy thủy điện Bảo Nhai; Trạm kiểm soát biên phòng Y Tý, huyện Bát Xát; Mở rộng mặt bằng chợ, trường học, đường giao thông Trung tâm cụm xã Bản Liền , huyện Bắc Hà…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai xem xét quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình còn lại theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh được Chính phủ xét duyệt.