Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 bắt đầu tích nước

ThienNhien.Net – Ngày 21-9, Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 đã làm lễ nút cống dẫn dòng, bắt đầu tích nước chuẩn bị phát điện.

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 nằm trên sông Đạ Dâng (một nhánh của sông Đồng Nai) thuộc địa bàn 2 huyện Di Linh và Lâm Hà (Lâm Đồng), khởi công từ tháng 4-2009 với tổng mức đầu tư hơn 3000 tỷ đồng. Nhà máy có 2 tổ máy, công suất 73.5MW, mỗi năm cung cấp khoảng 275 triệu KWh điện. Dự kiến đến quý 4 năm nay, nhà máy sẽ vận hành chính thức và hòa vào lưới điện quốc gia.