TP.HCM sẽ thành lập Tổ kiểm tra định kỳ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – UBND TPHCM vừa đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở-ngành và UBND các quận-huyện tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch trên địa bàn TP (được thành lập theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 4/6/2014 của UBND TP), trong đó có phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng sở-ngành, quận-huyện; nghiên cứu thành lập Tổ công tác giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cần chủ trì đề xuất UBND TP việc thành lập Tổ kiểm tra định kỳ hàng năm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở không phù hợp quy hoạch trên địa bàn TP; thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Phân bón hóa sinh (tại Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi) và đề xuất UBND TP xem xét xử lý.