Yên Bái chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp để xóa đói giảm nghèo

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc vừa chỉ đạo tỉnh Yên Bái chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp làm tiền đề xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động, xây dựng và nhân rộng mô hình để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, lâm nghiệp.

Một góc trời Yên Bái (Ảnh: Chinhphu.vn)
Một góc trời Yên Bái (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đồng thời, giảm dần hình thức sản xuất tự túc, tự cấp sang phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sản xuất hàng hóa gắn với xuất khẩu; có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác định canh, định cư và bố trí sắp xếp lại dân cư, gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiện Chương trình nông thôn mới.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Yên Bái cần năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện… Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Trước tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn phức tạp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nơi nào để tệ nạn xã hội, tội phạm lộng hành, phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan Công an phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, tỉnh Yên Bái cần mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là thời điểm giáp Tết, tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại, các vi phạm về pháo nổ.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; tăng cường quản lý tiền chất, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

Về Đề án xóa bỏ tái trồng cây có chứa chất ma túy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thay thế cây có chứa chất ma túy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về chủ trương, yêu cầu tỉnh Yên Bái lập, hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

8 tháng đầu năm 2013, tỉnh Yên Bái có tổng sản phẩm tăng 9,76%; trong đó, nông lâm nghiệp-thủy sản tăng 4,3%; công nghiệp, xây dựng tăng 9,62%; dịch vụ, du lịch tăng 13,02%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 56,7%; các tiềm năng lợi thế về thủy điện, khoáng sản, du lịch và các lĩnh vực khác từng bước được quản lý, khai thác có hiệu quả. Tạo việc làm mới cho 7.070 người, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tích cực tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, có nhiều khó khăn, thách thức: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn bất cập; tài nguyên, khoáng sản đã được quản lý nhưng chưa chặt chẽ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (29,5%); tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; tội phạm giết người chưa giảm, tội phạm vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy cao, tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn còn nguy cơ bùng phát.