Hợp tác truyền thông về tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 17/9, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Quang Hiếu/Chinhphu.vn)
Lễ ký Thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Cổng Thông tin điện tử Chính phủ với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Quang Hiếu/Chinhphu.vn)

Hợp tác này nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cộng đồng về khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; định hướng dư luận về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các giải pháp điều hành chính sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tăng cường phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng mạng thông tin hành chính điện tử.

Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp trong công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Phạm Việt Dũng cảm ơn Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong việc cung cấp thông tin trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai, khoáng sản…

Tổng Giám đốc Phạm Việt Dũng tin rằng, việc ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ giúp cung cấp thông tin đến nhân dân tốt hơn, đa dạng, phong phú hơn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời tăng cường phối hợp xây dựng mạng thông tin hành chính điện tử.