TP.HCM lập Ban chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch do ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP, làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở không phù hợp quy hoạch có nhiệm vụ xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và cơ sở phải di dời do không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch ngành, tổ chức triển khai hướng dẫn, đôn đốc việc di dời đồng thời tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ; thẩm định phương án di dời của từng đơn vị, doanh nghiệp trình UBND TP phê duyệt.