Nâng cao năng lực thực hiện các dự án môi trường cho thanh niên

ThienNhien.Net – Trong các ngày 26-27/07 và 02-03/08, tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Mạng lưới Thế Hệ Xanh phối hợp với Quỹ Châu Á, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) tổ chức 2 khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện các dự án môi trường cho thanh niên”.

Ảnh minh họa (Ảnh: Thanh Niên)

30 – 35 bạn trẻ hoạt động trong các đội, nhóm, câu lạc bộ đang thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH trong trường học và tại cộng đồng sẽ được nâng cao nhận thức về môi trường, BĐKH và phát triển bền vững. Các bạn trẻ cùng nhau phân tích những vấn đề môi trường, chia sẻ sáng kiến hành động vì môi trường, được các chuyên gia hướng dẫn cách quản lý dự án môi trường có sự tham gia của thanh niên, đưa ra những sáng kiến thanh niên giải quyết các vấn đề môi trường địa phương…