Kon Tum cấm hoạt động khoáng sản tại 1.844 khu vực

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ sử dụng có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có quyết định (số 443/QĐ-CT) phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Theo đó, toàn tỉnh Kon Tum có 1.844 vị trí, khu vực, tuyến với tổng diện tích gần 298.000 ha bị cấm và tạm thời cấm. Khu vực cấm hoạt động khoáng sản là 1.111 vị trí, khu vực với tổng diện tích là trên 297.400 ha.

Số diện tích này có liên quan đến di tích lịch sử văn hóa; rừng đặc dụng; khu bảo tồn thiên nhiên; rừng phòng hộ, đất an ninh, đất quốc phòng; đất dành riêng tôn giáo; công trình kết cấu hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện, đê kè; công trình cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, thông tin liên lạc…

Ngoài ra, với 350 ha (ở 733 vị trí) liên quan đến đất di tích lịch sử chưa được xếp hạng, tỉnh Kon Tum cũng quyết định tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp có phát hiện, phát sinh những khu vực cần đưa vào khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản thì các sở, ban, ngành có liên quan cũng như các huyện, thành phố lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.