Sẽ chấm dứt việc khai thác nước ngầm trong KCX – KCN

ThienNhien.Net – UBND TPHCM đã giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng của các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp trong Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp (KCX – KCN); xử phạt các doanh nghiệp xả chất thải quá tiêu chuẩn cho phép vào hệ thống thu gom tập trung của các KCX – KCN; xây dựng kế hoạch cấp nước sạch cho doanh nghiệp tại các khu này.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao đề xuất UBND TP lộ trình chấm dứt việc khai thác nước ngầm trong KCX – KCN.

Chủ đầu tư các KCX – KCN cần hoàn thành lắp đặt các trạm quan trắc trước quý IV/2013. Sau thời gian này, các đơn vị sẽ bị xử phạt nếu chưa lắp đặt.