Loại bỏ 10 dự án thủy điện tại Quảng Ngãi

ThienNhien.Net – Việc loại bỏ các dự án thủy điện dựa vào tổng nhu cầu điện hiện có đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, hiện đã có 4 dự án thủy điện đi vào hoạt động, 7 dự án bị loại bỏ, và 3 dự án khác đang xem xét loại bỏ. Việc loại bỏ các dự án thủy điện dựa vào tổng nhu cầu điện hiện có đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cũng như tính hiệu quả của dự án. Nếu tiếp tục triển khai xây dựng 12 dự án thủy điện còn lại theo quy hoạch, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phải phá bỏ gần 50 ha rừng phòng hộ.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Vùng đang quy hoạch thủy điện hiện tại chỉ trồng cây công nghiệp và một số diện tích rừng phòng hộ nếu có, còn lại toàn bộ tận dụng lòng suối, lòng sông, mà toàn bộ diện tích lòng suối, lòng sông ở đây toàn bộ ở dưới là đá mồ côi. Vì vậy, ở khu vực này hầu như không quy hoạch thủy điện vào các vùng có diện tích lúa nước.