Chưa coi chồn nhung đen là giống vật nuôi mới

ThienNhien.Net – Bộ NN-PTNT vừa có công văn về việc thu hồi Thông tư số 36/2013/TT-BNNPTNT. Theo đó, vào ngày 23/7/2013, Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư số 36/2013/TT-BNNPTNT về việc công nhận chồn nhung đen là giống vật nuôi mới và đưa vào danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam
Chồn nhung đen (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Tuy nhiên, do sơ xuất về kỹ thuật, nên Bộ NN-PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thu hồi, chưa thực hiện Thông tư số 36, tức là chưa coi chồn nhung đen là giống vật nuôi mới, được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.