Ra “tối hậu thư” cho các thủy điện chưa trả tiền dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Ngày 27-7, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra “tối hậu thư” yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn phải thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Sở NN&PTNT được yêu cầu đôn đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh thu đủ số tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của các doanh nghiệp (DN) sản xuất thủy điện đúng thời hạn.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu các DN sản xuất thủy điện chưa ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm Công ty Cơ khí áp lực Mạnh Nam (Nhà máy thủy điện Tà Vi) và Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ Duy Sơn II (Nhà máy thủy điện Duy Sơn 2) phải khẩn trương ký kết hợp đồng và nộp tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trước ngày 10-8. Ngoài ra, các DN thủy điện đã ký kết hợp đồng ủy thác nhưng chưa nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng như Công ty Cổ phần Sông Ba (Nhà máy thủy điện Khe Diên), Công ty Cổ phần Xây dựng 699 (Nhà máy thủy điện Trà Linh 3), Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn (Nhà máy thủy điện sông Kôn 2), Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Nhà máy thủy điện An Điềm 2) phải có trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng trước ngày 31-7.