Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu tính đến đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Dự án “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tính đa dạng sinh học thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015” vừa được UBND tỉnh phê duyệt với mức dự toán 120 triệu đồng, bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2011.

Dự án bao gồm 8 nội dung liên quan tới điều tra, tổng hợp số liệu về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá, biến động khí hậu, môi trường và đa dạng sinh học ở hạ lưu sông Thu Bồn và vùng phụ cận từ năm 2001-2011, đồng thời đánh giá tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan đến sự phát triển đa dạng sinh học; đưa ra các giải pháp về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế – xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu…