Thể chế tài chính công lớn nhất thế giới từ bỏ nhiệt điện chạy than

ThienNhien.Net –  Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) – thể chế tài chính công lớn nhất thế giới – mới đây đã cam kết sẽ áp dụng các giải pháp tiến tới chấm dứt đầu tư vào các nhà máy điện chạy than.

Than là dạng nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe con người (Ảnh: Don Farrall/Getty Images)
Than là dạng nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe con người (Ảnh: Don Farrall/Getty Images)

Như vậy, sau quyết định mang tính lịch sử của Ngân hàng Thế giới (WB), EIB là ngân hàng tiếp theo hưởng ứng chiến dịch toàn cầu mới kêu gọi các thể chế tài chính giảm đầu tư cho nhiên liệu hóa thạch và tăng hỗ trợ tài chính cho năng lượng tái tạo của WWF.

Động thái tích cực của EIB được nhà kinh tế học Sebastien Godinot thuộc Phòng Chính sách Châu Âu của WWF đánh giá cao, song ông cũng nhấn mạnh rằng để giữ mức tăng nhiệt độ tại châu Âu ở ngưỡng 2°C vào năm 2050, EIB cần đẩy mạnh các tiêu chuẩn thực thi, tiến tới ngừng đầu tư cho tất cả các nguồn cung cấp điện dựa vào nhiên liệu hóa thạch. Đồng thời, WWF cũng khuyến khích các thể chế tài chính khác, đặc biệt là Ngân hàng Tái Thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD), noi gương EIB.

Ngoài ra, WWF còn kêu gọi EIB điều chỉnh giới hạn phát thải như một cách thắt chặt điều kiện để các nhà máy điện dựa vào nhiên liệu hóa thạch có thể nhận đầu tư trong những năm tới. Cùng với đó, EIB cần sớm thiết lập các mục tiêu tài chính hỗ trợ cho năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng để khẳng định hướng đầu tư tương lai của mình trong lĩnh vực năng lượng.