MPE tài trợ các bài báo về Mê Công

Mạng lưới các nhà báo viết về Mê Công (Mekong Matters Journalism Network) mời các nhà báo tham gia chương trình tài trợ cho các bài viết về Mê Công.

Quỹ Hợp tác giữa các nước Tiểu vùng Mê Công về bảo vệ môi trường (MPE) sẽ tài trợ tối đa 3000 USD cho các bài viết về các vấn đề chi phí môi trường, xã hội và lợi ích của các dự án phát triển trong lưu vực sông Mê Công. Nội dung các bài báo có thể về các công trình thủy điện, khai khoáng, phát triển công nghiệp, chuyển nhượng đất sử dụng và đất rừng, đánh giá tác động môi trường hoặc các vấn đề liên quan khác. 

Thông tin chi tiết xem tại đây.