Hỗ trợ 50% kinh phí thuê hạ tầng cho Dự án SEV3

ThienNhien.Net – NDĐT- HĐND tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp thứ 9 đã thông qua Tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ ngân sách xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong I nhằm hỗ trợ kinh phí thuê hạ tầng đối với Dự án Samsung Electronic Việt Nam 3 (SEV3) đầu tư bổ sung vốn một tỷ USD của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV).

Theo đó, Bắc Ninh hỗ trợ 50% tiền thuê hạ tầng cho diện tích gần 559.365m2 để xây dựng nhà máy sản xuất và các công trình phúc lợi xã hội của SEV3 với tổng số tiền khoảng hơn 346 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ năm năm liên tục với mức hỗ trợ hàng năm tối đa không quá 60% số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước.

Đến nay, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đầu tư vào Bắc Ninh 2,5 tỷ USD, đưa Khu tổ hợp công nghệ Samsung Bắc Ninh trở thành Nhà máy (của tập đoàn Samsung) có tổng mức đầu tư lớn nhất trên thế giới.

Từ đầu năm đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của SEV chiếm tới 75,2% giá trị sản xuất khu vực FDI, chiếm 70,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tạo việc làm cho 27.000 lao động.