Phú Thọ điều chỉnh khung giá rừng tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 9/2021/QĐ-UBND về ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 30/6, khung giá rừng sẽ được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian 6 tháng trở lên.

Khu vực rừng trồng tại xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Các trường hợp sử dụng khung giá rừng để định giá rừng bao gồm: Trường hợp nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng, tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; Trường hợp Nhà nước thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước;

Trường hợp xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan đến rừng.

Trường hợp xác định thuê, phí và lệ phí liên quan đến rừng; Trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cách định khung giá rừng trong từng trường hợp nêu trên theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng.

Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian 6 tháng trở lên. UBND tỉnh Phú Thọ cũng đã ban hành khung giá rừng cụ thể trên địa bàn TP. Việt Trì và 8 huyện bao gồm: Thanh Thủy, Tam Nông, Phù Ninh, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn sử dụng giá các loại rừng trong các trường hợp cụ thể như trên; hướng dẫn các đơn vị tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục thực hiện cho thuê rừng, thu hồi rừng, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện.

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo phòng chức năng, UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân đúng trình tự, thủ tục; triển khai thực hiện các quyết định cho thuê rừng, nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.