Ứng vốn để di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước 100 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu kế hoạch năm 2014 cho tỉnh Tuyên Quang để thực hiện Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm bố trí kế hoạch vốn năm 2014 để hoàn trả số vốn ứng trước trên theo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn ứng trước đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định hiện hành.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Tỉnh Tuyên Quang có 4.139 hộ, với 20.138 nhân khẩu, thuộc 88 thôn, ở 11 xã thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang đã phải di chuyển (trong đó có 4 xã phải di chuyển 100% số dân khỏi địa bàn) để xây dựng Thủy điện Tuyên Quang. Số hộ di chuyển được bố trí ở tại 125 điểm tái định cư trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay hầu hết các hộ dân ở các điểm tái định cư đều đã ổn định đời sống, sản xuất.

Trong những năm qua, công tác di dân, tái định cư dự án Thủy điện Tuyên Quang luôn được tỉnh Tuyên Quang xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND các huyện, thành phố với các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn.

Hiện đời sống văn hóa, xã hội các điểm tái định cư được cải thiện hơn so với nơi ở cũ; các điểm tái định cư đều được phủ sóng phát thanh, truyền hình, 100% các điểm tái định cư có điện lưới quốc gia, có đường ô tô, các thôn tái định cư thành lập mới đều có nhà văn hóa, nhà lớp học mầm non. Con em đồng bào tái định cư được tạo điều kiện học tập, người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, đối tượng chính sách xã hội với người có công, hộ nghèo luôn được quan tâm…