Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng 9,4 ha đất lúa

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừacho phép UBND tỉnh Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng 11,8 ha đất để thực hiện 7 dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai, trong đó có tới 9,4 ha là đất trồng lúa.

7 dự án bao gồm 01 dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp lát CLINKER cao cấp tại huyện Quế Võ; 04 dự án xây dựng văn phòng làm việc, giao dịch kết hợp dịch vụ thương mại tại thị xã Từ Sơn; 01 dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu dịch vụ thương mại làng nghề thôn Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn; và 01 dự án xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm, gara sửa chữa ô tô, trạm cân điện tử và khu thể thao giải trí tại huyện Tiên Du.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh theo đúng quy định về Luật đất đai.