Đóng cửa hoàn toàn bãi rác Đồng Ngo vào cuối 2013

ThienNhien.Net – Từ ngày 1/8/2013, các huyện, thị xã không vận chuyển rác thải về bãi rác Đồng Ngo (TP. Bắc Ninh) và sẽ hoàn toàn đóng cửa bãi rác này cuối năm 2013. Đó là kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy tại buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các Sở, Ngành, Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý rác thải, phương án xử lý bãi rác Đồng Ngo, kế hoạch vận hành Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng. 

Bãi chôn lấp chất thải Đồng Ngo chính thức hoạt động từ cuối năm 1994, diện tích ban đầu 1 ha. Đến năm 2001, bãi chôn lấp được mở rộng thêm 1,5 ha. Hiện tại, mỗi ngày bãi rác tiếp nhận và xử lý 400 tấn rác thải/ngày cho thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và các huyện. Tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và mất mỹ quan đô thị nơi cửa ngõ thành phố Bắc Ninh.

UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo xử lý và cải tạo bãi rác Đồng Ngo bằng hình thức chôn lấp và phun hóa phẩm sinh học tiến tới đóng cửa hoàn toàn. Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh chịu trách nhiệm vận chuyển và xử lý rác thải về bãi rác Phù Lãng. Trước mắt sử dụng khu đất dự trữ phát triển tại Khu xử lý Phù Lãng làm bãi chôn lấp rác theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh sau khi đã tiến hành phân loại.

Về lâu dài, ngoài việc xử lý rác bằng công nghệ hiện đại ở bãi rác Phù Lãng, mỗi địa phương trong tỉnh cần thiết phải xây dựng một điểm tập kết và xử lý rác thải tập trung với công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm kinh phí vận chuyển, nhân lực, tránh bức xúc trong nhân dân.

Đối với bãi tập kết rác thải Đồng Ngo, Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Từ 1/8/2013, các huyện, thị xã không đưa rác thải của địa phương mình về đây tập kết. Với sức chứa hiện tại chỉ đủ cho thành phố và huyện Quế Võ tập kết. Cuối năm 2013 đóng cửa hoàn toàn bãi rác này. Trước mắt, tiến hành xử lý môi trường bằng việc lấp đất, trồng cây, trồng cỏ (cây keo, bạch đàn) với mật độ dày để chắn gió, chắn mùi. Giao UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để xử lý triệt để, có hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, cảnh quan bãi rác Đồng Ngo.

Đối với Nhà máy xử lý rác thải Phù Lãng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Đây chỉ là nơi xử lý rác của thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ. UBND tỉnh cần lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, công nghệ hiện đại để tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị trong tháng 8, hoàn thành toàn bộ Khu xử lý trước tháng 11 năm 2013. Đối với thị xã Từ Sơn và các huyện cần chủ động quy hoạch, xây dựng từ 1-3 bãi tập kết rác thải tập trung, đầu tư công nghệ lò đốt hiện đại. Trước mắt, thí điểm triển khai ngay tại Thị xã Từ Sơn. UBND tỉnh cấp kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tu sửa bãi tập kết rác, mua máy xử lý rác.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương chủ động quy hoạch bãi rác tập trung với tầm nhìn dài hạn, quy hoạch khu tập kết vật liệu xây dựng riêng. Chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi ni lông và tiến hành phân loại rác ngay từ gia đình, nâng cao ý thức của mỗi người trong bảo vệ môi trường. Khuyến khích mọi thành phần xã hội cùng tham gia xử lý rác thải, chung sức xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.