Quảng Nam: Loại bỏ và tạm dừng đầu tư 20 thủy điện

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 2 dự án thủy điện, đồng thời tỉnh sẽ tạm dừng đầu tư xây dựng đối với 18 dự án thủy điện nhỏ và vừa.

Ngày 3/7, ông Nguyễn Quang Thử – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh Quảng Nam loại khỏi quy hoạch 2 dự án Thủy điện Hà Ra (công suất dự kiến 1MW, ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) và Thủy điện Bồng Miêu (công suất dự kiến là 0,6MW, ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh). Đồng thời sẽ tạm dừng đầu tư xây dựng đối với 18 dự án thủy điện nhỏ và vừa.