Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ quản lý chất thải y tế

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy ngân” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) viện trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án được thực hiện từ 2013-2017, do Bộ Y tế là cơ quan đầu mối thực hiện.

Mục tiêu của Dự án nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm và giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), các chất độc hại khó phân hủy (PTS) và thủy ngân từ các hoạt động của ngành y tế góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm, suy thoái môi trường và những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 8 triệu USD bao gồm: Vốn viện trợ không hoàn lại 7 triệu USD; vốn đối ứng 1 triệu USD, trong đó Bộ Y tế đóng góp 760.000 USD, Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng góp 240.000 USD.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với WB để tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên.