Tổng kết dự án quản lý môi trường nước do JICA tài trợ

ThienNhien.Net – Ngày 15/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo tổng kết dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam.

Được thực hiện từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2013 với tổng kinh phí khoảng 700 triệu Yên từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản, dự án chủ yếu nhằm tăng cường năng lực thực hiện quản lý môi trường nước của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường và 5 tỉnh thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu và Hồ Chí Minh).

Cụ thể, các cơ quan, cán bộ của Việt Nam đã được tập huấn, chuyển giao các kĩ thuật và kinh nghiệm về xây dựng chính sách và qui định hướng dẫn về quản lý môi trường nước, quản lý và báo cáo thông tin, dữ liệu về môi trường nước, thực hiện các kĩ năng cơ bản kiểm soát ô nhiễm nước (ví dụ: quan trắc, phân tích, kiểm kê nguồn thải và thanh tra) cũng như là các kinh nghiệm nâng cao năng lực về tăng cường nhận thức cho cộng đồng và các doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường nước. Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ một số thiết bị cơ bản như các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước cho 5 Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) mục tiêu.

Một trong các kết quả nổi bật của Dự án là việc triển khai công cụ quản lý “Kiểm kê nguồn ô nhiễm (PSI)” để kiểm soát ô nhiễm nước tại các tỉnh, thành phố mục tiêu. Đây được coi là một công cụ khá hiệu quả cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát các nguồn ô nhiễm, và công cụ này hy vọng sẽ được áp dụng cho các địa phương khác của Việt Nam.

Ngoài ra, một kết quả quan trọng khác là Dự án đã giúp Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đề xuất các mẫu thu thập, báo cáo thông tin về môi trường nước từ các Sở TN&MT nhằm giúp cho công tác quản lý, khai thác và báo cáo thông tin liên quan giữa Bộ TN&MT và các Sở TN&MT đạt hiệu quả tốt hơn.

Trong năm 2008 và 2009, JICA và Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cũng đã thực hiện một nghiên cứu về quản lý môi trường nước trên các lưu vực sông ở Việt Nam. Dự án này là một bước đi cụ thể quan trọng để phát huy và hiện thực hóa các kết quả của nghiên cứu trên, nhằm cải thiện môi trường nước cho Việt Nam.


* Tít bài đã được BBT chỉnh sửa