Phối hợp xây dựng Công viên Địa chất Toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn

ThienNhien.Net – Ngày 02/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng Công viên Địa chất Toàn cầu – Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tới dự có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên Địa chất.

Lễ ký kết thông qua nội dung, chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các hoạt động mà Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu khuyến nghị; thống nhất nguyên tắc phối hợp, đảm bảo phát triển vai trò hai cơ quan, kết hợp các phương thức phối hợp bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản; xây dựng Công viên Địa chất phục vụ tái đánh giá tư cách thành viên năm 2014.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Sèn Chỉn Ly đánh giá cao sự phối hợp và mong muốn hai đơn vị tiếp tục, thường xuyên trao đổi, thống nhất cao trên các lĩnh vực về di sản văn hóa, địa chất, du lịch dịch vụ; có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đề ra đúng tiến độ.