Thanh Hóa chuyển đổi 21.000ha rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất

ThienNhien.Net – Để thực hiện quy hoạch lại 3 loại rừng, tỉnh Thanh Hóa sẽ chuyển đổi 21.000ha rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất.

Sau khi chuyển đổi Thanh Hóa sẽ có trên 400.000ha rừng sản xuất, chiếm 62,07% diện tích đất lâm nghiệp, trên 163.000ha rừng phòng hộ và trên 82.000ha rừng đặc dụng.

Tại những diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu như lượng mưa ít, độ dốc thấp (nhỏ hơn 23 độ), tầng đất dày trên 50cm và phải là diện tích rừng phòng hộ nghèo kiệt tỉnh Thanh Hóa mới chấp thuận cho chuyển đổi sang rừng sản xuất. Diện tích rừng phòng hộ được chuyển sang rừng sản xuất tập trung ở các huyện Quan Sơn 4.000ha, Thường Xuân 3.000ha, Lang Chánh 2.000ha…

Tại những diện tích rừng phòng hộ nghèo kiệt hoặc nghèo kiệt không có khả năng phục hồi, tỉnh Thanh Hóa sẽ có phương án trồng bổ sung những loài cây gỗ lớn quý hiếm như lim, lát, dổi… tùy thuộc vào khí hậu, thổ những ở từng địa phương. Dưới tán rừng, vận động nhân dân trồng cây dược liệu, cây ngắn ngày và kết hợp với chăn nuôi nhằm “lấy ngắn nuôi dài”.

Tại những nơi đất trống sẽ tiến hành trồng hỗn giao giữa cây gỗ lớn và cây vầu, luồng… nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân. Các tổ chức, hộ gia đình nhận trồng rừng tại những diện tích đất trống sẽ được hỗ trợ 5 – 10 triệu đồng/ha từ chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp. Số tiền trên sẽ được tính vào tiền cây giống và ngày công lao động.

Các tổ chức, hộ gia đình được giao, cho thuê diện tích rừng và đất rừng phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển rừng theo hướng nâng cao năng suất, giá trị và hiệu quả kinh tế rừng, trong đó tập trung đầu tư trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn tạo vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến.

Tỉnh Thanh Hóa cũng tạo cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển rừng gắn với vùng nguyên liệu và công nghệ chế biến.