Đồng Nai: Đất KCN có hàm lượng kim loại nặng vượt mức cao

ThienNhien.Net – Theo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai, kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất từ đầu năm đến nay tại một số khu công nghiệp và bãi xử lý chất thải rắn cho thấy, các thông số về kim loại nặng như đồng, kẽm, asen trong đất vượt mức cao.

Cụ thể, tại 19 khu công nghiệp được quan trắc về chất lượng nguồn đất, có 2 khu công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm bởi các tác nhân đồng và kẽm trong đất cao gồm Khu công nghiệp Hố Nai và Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Tại khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom có các hàm lượng Cu (đồng) vượt gần 2 lần, hàm lượng Zn (kẽm) vượt 4,16 lần so với quy chuẩn cho phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại khu công nghiệp Biên Hoà 1, hàm lượng Zn vượt tiêu chuẩn 1,5 lần; hàm lượng Nitrat và Crom trong đất lần lượt là 916mg/kg và 729mg/kg vượt quy chuẩn QCVN 03: 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một số khu xử lý chất thải rắn đóng tại phường Trảng Dài (thành phố Biên Hòa) và khu xử lý chất thải Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) cũng có hàm lượng Asen trong đất vượt quy chuẩn từ 1,6 đến 2 lần. Ngoài ra, tại bãi chôn lấp chất thải Quang Trung, hàm lượng Nitrat và Crom cao, từ 218 đến 301mg/kg.

Theo Trung tâm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm đất tại một số khu vực nêu trên là do các khu vực này vốn là những điểm tiếp nhận nguồn thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Bên cạnh vấn đề ô nhiễm đất, kết quả quan trắc cũng cho hay, nguồn đất sử dụng cho nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt các loại hoá chất bảo vệ thực vật trong đất tại những khu vực canh tác nông nghiệp đều ở dưới ngưỡng cho phép và đều đạt quy chuẩn quy định.

Theo đánh giá, nguồn đất tại những vị trí này đều phù hợp với mục đích sử dụng và chưa phát hiện dấu hiệu suy thoái do hoạt động sản xuất nông nghiệp.