Báo cáo thực thi pháp luật môi trường tại làng nghề, khu kinh tế

Giám sát môi trường làng nghề là cần thiết (Ảnh minh họa: Baomoi.com)

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế (KKT), làng nghề”, trình xin ý kiến Thủ tướng trước khi gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo trên sẽ được gửi đến Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15/8/2011.

Được biết, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất trong lĩnh vực môi trường, trong đó có Điều 38 về bảo vệ môi trường làng nghề và các điều khoản khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới vấn đề này.

Tính đến cuối năm 2010, Việt Nam có khoảng 2.100 làng nghề, trong đó có 300 làng nghề truyền thống, tạo việc làm cho hơn 4 triệu lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của các làng nghề đã mang lại lợi ích to lớn về kinh tế – xã hội, nhất là ở các địa phương, vùng nông thôn, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Tuy nhiên, hiện trạng môi trường và việc thực thi chính sách, pháp luật về môi trường tại các KKT, làng nghề cũng là một vấn đề quan tâm.

Theo báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các KKT, khu công nghiệp và làng nghề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2011 cho thấy chất thải từ các làng nghề đa phần không nhiều nhưng việc thải bỏ không đúng cách có thể dẫn đến mất mỹ quan, văn hóa và gây ô nhiễm môi trường.

Ô nhiễm tại các làng nghề ảnh hưởng lớn tới những người trực tiếp tham gia sản xuất và những người sống tại làng nghề đó. Các nguy cơ mà người lao động tiếp xúc khá cao như nguy cơ tiếp xúc với khói bụi, tiếp xúc với nhiệt, tiếp xúc với hóa chất…