Đắk Lắk loại bỏ 20 dự án thủy điện vừa và nhỏ

ThienNhien.Net – Tỉnh Đắk Lắk vừa thu hồi chủ trương đầu tư, loại bỏ khỏi quy hoạch 20 dự án thủy điện vừa và nhỏ vì các chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ, nhiều dự án ảnh hưởng lớn tới môi trường, rừng và đất rừng…

Đắk Lắk hiện có 27 dự án thủy điện vừa và nhỏ được tỉnh cấp phép đầu tư với tổng công suất hơn 957MW, trong đó 17 dự án đi vào hoạt động, 3 dự án đang xây dựng và 7 dự án đang được lập dự án đầu tư. Các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh chiếm đến 7.466ha đất, làm xáo trộn cuộc sống 8.133 hộ dân.