Xin xuất khẩu hơn 42.000 tấn tinh quặng Mangan

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương vừa thống nhất với UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh xuất khẩu tối đa 42.571 tấn tinh quặng Mangan hàm lượng ≥ 30%.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan chức năng cho Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh xuất khẩu 42.571 tấn tinh quặng Mangan.

Đây là lượng Mangan của doanh nghiệp này đang tồn kho từ năm 2012.

Song song với việc đồng ý để Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh xuất khẩu Mangan tồn kho, Bộ Công Thương cũng khuyến cáo việc xuất khẩu sẽ bị dừng và bị xử lí nghiêm nếu doanh nghiệp được phép xuất khẩu có hành vi thu gom khoáng sản trái phép, bán phá giá, kê khai giá thấp để gian lận thuế, quay vòng chứng từ, gian lận chất lượng…

Ngoài ra, nếu trường hợp có doanh nghiệp trong nước có nhu cầu mua tinh quặng Mangan để chế biến sâu Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh phải ưu tiên bán cho đối tượng này.