Kon Tum phân bổ gần 170 tỷ đồng tiền sử dụng rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kom Tum vừa ban hành quyết định phân bổ gần 170 tỷ đồng tiền sử dụng rừng, trong đó hơn 109 tỷ đồng dành chi ngân sách tỉnh, 60 tỷ đồng còn lại dự kiến bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Sa Thầy.

Cụ thể, phần chi cho ngân sách tỉnh dành 5 tỷ đồng để cấp vốn ban đầu cho Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; số kinh phí hơn 104 tỷ đồng được dùng để làm đường từ Sê San 3 đi Quốc lộ 14C, huyện Sa Thầy.

Với phần kinh phí 60 tỷ đồng, UBND tỉnh ưu tiên đầu tư các công trình cấp bách tại địa phương, đồng thời dành một nửa kinh phí cho hoạt động chuẩn bị hình thành trung tâm huyện mới Nam Sa Thầy.