Diễn đàn kinh tế biển lần 4: Hướng tới nền kinh tế xanh

ThienNhien.Net – Diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam lần thứ Tư, diễn ra vào ngày 7/6/2013 tại Hà Tĩnh, một địa phương có biển và đang được xem là điểm sáng về thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế của khu vực miền Trung và Bắc Trung bộ là cơ hội thuận lợi để tiếp tục thảo luận sâu về việc triển khai thực tiễn Chiến lược biển Việt Nam.

Đặc biệt, Diễn đàn năm nay có chủ đề “Phát triển kinh tế biển xanh: Triển vọng và thách thức”. Đây là một chủ đề khá mới mẻ nhưng rất có ý nghĩa đối với Việt Nam khi mà định hướng phát triển kinh tế xã hội của quốc gia trong thời gian tới được đặt trên nền tảng quan trọng là tăng trưởng xanh (green growth) và phát triển bền vững (sustainable development), hướng tới một nền kinh tế xanh lam (blue economy).

Phát triển một “nền kinh tế xanh” có nghĩa là nền kinh tế đó phải được phát triển dựa vào hệ sinh thái bền vững, ít chất thải, ít cac-bon, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ sạch hơn, an toàn thực phẩm và sản phẩm biển có sức cạnh tranh cao.

Bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh (Ảnh: ThienNhien.Net)
Bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh (Ảnh: ThienNhien.Net)

Để đạt được mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và tạo ra một “nền kinh tế xanh”, trong khi trình độ khai thác biển của nước ta vẫn lạc hậu so với khu vực, Việt Nam sẽ phải nỗ lực xây dựng một nền công nghiệp hiện đại; phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, có khả năng hội nhập quốc tế; có phương thức quản lý tổng hợp biển theo không gian và bảo đảm an ninh chủ quyền vùng biển.

Trong khi đó phương thức quản lý tổng hợp theo không gian và công cụ quy hoạch không gian biển, đang còn là những vấn đề mới đối với không chỉ các nhà khoa học và quy hoạch, mà cả với các nhà quản lý và hoạch định chính sách của Việt Nam.

Mặt khác, phát triển “kinh tế biển xanh” ở nước ta đang phải đối mặt với các nguy cơ của biến đổi khí hậu, của tình trạng axit hóa đại dương, phát triển nghề cá và nuôi trồng hải sản thiếu bền vững, ô nhiễm và chất thải, mất nơi cư trú, giảm đa dạng sinh học và các loài ngoại lai; tác động tiêu cực của các hoạt động sản xuất công nghiệp ven bờ cũng như các hoạt động khai thác tài nguyên biển đến hệ sinh thái biển, các khu bảo tồn biển…

Đây thực sự là những vấn đề rất quan trọng để các ngành, các cấp và cộng đồng phải chung tay vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn và mang tính đột phá hơn.

Diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam là sự kiện thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Tổng cục Biển và Hải đảo phối hợp tổ chức và là một trong các sự kiện chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Qua ba lần tổ chức đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, giúp cộng đồng hiểu rõ tiềm năng, triển vọng và thách thức trong mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế biển, triển khai thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đồng thời tạo ra một kênh trao đổi thông tin, đối thoại chính sách thiết thực, giúp các cơ quan hoạch định chính sách ở các cấp có thêm thông tin hữu ích để đưa ra các chính sách phù hợp hơn.