Tàu Trung Quốc bắt đầu khảo sát tài nguyên Thái Bình Dương

ThienNhien.Net – Một tàu nghiên cứu của Trung Quốc ngày 28/5 đã rời thành phố Quảng Châu, miền Nam nước này để tham gia hành trình kéo dài hơn 5 tháng nghiên cứu các nguồn tài nguyên dưới biển và môi trường ở Thái Bình Dương.

Cơ quan Hải dương Quốc gia (SOA) Trung Quốc ngày 29/5 ra tuyên bố cho biết tàu “Hải Dương-6” cùng với đoàn thám hiểm gồm 96 thành viên dự kiến quay trở về vào ngày 3/11 sau khi hoàn tất các cuộc khảo sát ở Đông Thái Bình Dương và giữa Tây Thái Bình Dương. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sứ mệnh do Hiệp hội nghiên cứu và phát triển tài nguyên khoáng sản hải dương Trung Quốc tổ chức này là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản ở đáy biển quốc tế.

Trong suốt hải trình kéo dài 160 ngày, tàu “Hải Dương-6” sẽ nghiên cứu địa hình và các mẫu phẩm lấy từ các lớp feromangan giàu côban ở các núi nằm dưới Tây Thái Bình Dương để định lượng tài nguyên tại khu vực này. Tại Đông Thái Bình Dương, tàu “Hải Dương-6” sẽ thăm dò các trầm tích chứa các kim loại ở vùng biển Clarion-Clipperton, đồng thời tiến hành khảo sát các nguồn tài nguyên biển mới.