Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu xử lý nghiêm nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán các loài động vật hoang dã.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mới ký ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị, trong thời gian qua, các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã đã được các Sở, ngành, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn xảy ra tình trạng săn bắt, vận chuyển, kinh doanh, nuôi nhốt, sử dụng, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ động vật hoang dã; đặc biệt là tình trạng bẫy, bắt, buôn bán, vận chuyển các loài chim hoang dã, di cư bằng các loại bẫy lưới, gắn máy phát tiếng kêu và nhiều dụng cụ khác tại các khu vực cư trú, sinh sống của loài chim di cư theo mùa.

Nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã và ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính đối với ngành mình quản lý về công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật lâm nghiệp nói chung và bảo vệ động vật hoang dã nói riêng. Đồng thời, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức, đơn vị triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ các loài động vật hoang dã; gương mẫu không sử dụng, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam thả chim hoang dã về lại môi trường tự nhiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo vệ các loài động vật hoang dã; đặc biệt tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao như: nhà hàng, quán ăn, địa điểm đông khách du lịch, nơi có các khu rừng tự nhiên và cư trú của các loài động vật hoang dã cũng như các loài di cư; tổ chức ký cam kết thực hiện “5 không”: Không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Các địa phương cần chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường tuần tra truy quét trong rừng, khu vực trọng điểm; kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã… để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo để kinh doanh các loài động vật hoang dã, mẫu vật các loài động vật hoang dã trái phép; nhất là kiểm soát tình trạng vận chuyển, buôn bán chim dạo trái phép bằng xe mô tô trên các tuyến đường (đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh) và săn bắt các loài chim hoang dã, di cư tại ao, hồ, đầm, bãi nổi trên sông, đồng ruộng…

Công an tỉnh cần chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chủ rừng, tăng cường đấu tranh phòng ngừa và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã; tổ chức theo dõi, xử lý các hành vi quảng cáo mua bán động vật hoang dã trên không gian mạng.

Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân giao nộp các loại súng tự chế, súng thể thao, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để xử lý theo đúng quy định.