Tuyển phiên dịch dự án

Dự án Hỗ trợ Tài chính Vi mô Việt Nam đang có nhu cầu hợp đồng phiên dịch cho 2 đợt tập huấn đào tạo giảng viên nguồn về quản lý tài chính vi mô, cụ thể như sau:

Thời gian: đợt 1 (ngày 08 – 12/8/2011), đợt 2 (ngày 10 – 21/10/2011).

Địa điểm: tại Hà Nội

Nội dung: dịch thuật về quản lý tổ chức, gồm giới thiệu chung về quản lý tổ chức tài chính quy mô nhỏ, khái quát chung về quản lý rủi ro, về thị trường và marketing cơ bản, cơ cấu tổ chức, quản lý năng suất lao động và nâng cao hiệu quả trong quản lý các tổ chức tài chính ở phạm vi quy mô nhỏ, phục vụ người nghèo.

Ứng cử viên quan tâm đến công việc trên xin gửi CV, thời gian làm việc dự kiến (đợt 1, đợt 2 hoặc cho cả hai đợt) và mức chi phí dự kiến đến Văn phòng dự án trước ngày 30/7/2011.

Người nhận: Ms Tạ Thu Trà- Trợ lý dự án

Điện thoại: 043.77340904 – Số máy lẻ: 214

Email: tra@ilo.org.