Hà Nội siết chặt hoạt động khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 3279/UBND-NNNT chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Công văn nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố đã ban hành sửa đổi, ban hành mới theo đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản khác có liên quan.

Ảnh minh họa: vinanren.vn
Ảnh minh họa: vinanren.vn

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, bảo đảm việc cấp phép theo đúng quy định của pháp luật về khoáng sản; hoàn thành việc rà soát quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt để điều chỉnh, bổ sung; rà soát và có văn bản thông báo, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã được UBND TP cấp giấy phép khai thác khoáng sản khắc phục vi phạm, nếu quá thời hạn quy định mà không thực hiện, đề nghị UBND TP thu hồi giấy phép, nhất là các vi phạm như: Sau 12 tháng, kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa xây dựng cơ bản mỏ; sau 12 tháng, kể từ ngày dự kiến bắt đầu khai thác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa tiến hành khai thác; không lập bản đồ hiện trạng mỏ, không chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Cùng với việc thực hiện nội dung công việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiến hành rà soát, ban hành văn bản thông báo và yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoạt động theo giấy phép khai thác khoáng sản do UBND TP cấp nhưng đã hết hạn, hoàn thiện thủ tục thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định…

Liên quan đến nhiệm vụ này, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các phòng chức năng, UBND cấp xã thực hiện các hiện pháp ngăn chặn có hiệu quả, kịp thời tổ chức giải toả các điểm khai thác cát lòng sông và các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng ngay khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kiếm tra và kiên quyết xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm; kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định về trách nhiệm của lãnh đạo địa phương để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc tái diễn hoạt động khoáng sản trái phép hoặc để kéo dài mà chưa xử lý dứt điểm; định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên& Môi trường và UBND TP…