Quản lý chặt thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trong đó đề xuất quy định về thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm có chứa kháng sinh kích thích tăng trưởng; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm có chứa kháng sinh phòng bệnh, trị bệnh.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng cho gia súc, gia cầm được quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh Mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm mục đích kích thích sinh trưởng phải đăng ký tên, hàm lượng của kháng sinh sử dụng khi thực hiện đăng ký sản phẩm thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.

Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm phòng trị bệnh

Theo dự thảo, kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm mục đích phòng, trị bệnh phải là các kháng sinh có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích phòng bệnh cho gia súc, gia cầm non và trị bệnh cho gia súc, gia cầm không phải công bố tên, hàm lượng kháng sinh trong hồ sơ đăng ký sản phẩm thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam nhưng phải công bố tên, hàm lượng kháng sinh, hướng dẫn sử dụng, thời gian ngưng sử dụng trên nhãn hàng hóa hoặc nhãn phụ, bao bì hoặc tài liệu kèm theo khi lưu hành trên thị trường; lưu các thông tin về kháng sinh nêu trên trong hồ sơ sản xuất.

Dự thảo nêu rõ, chỉ được sử dụng kháng sinh phòng bệnh, trị bệnh trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn, gà, vịt, ngan, chim cút, thỏ; thức ăn tinh đối với gia súc ăn cỏ được phép lưu hành tại Việt Nam. Cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm có trách nhiệm ghi danh sách khách hàng mua thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh về số lượng, thời gian, chủng loại thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh. Cơ sở chăn nuôi có trách nhiệm sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh nhằm mục đích phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất và ghi nhật ký quá trình sử dụng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.