Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Quảng Bình

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 25,143 ha đất để thực hiện 10 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn các địa phương thực hiện.