Hà Nội có thêm một khu rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Khu rừng bảo vệ cảnh quan đặc biệt Di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, gọi tắt là Khu rừng K9, nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam.

Khu rừng K9 có diện tích 234 ha nằm trên địa bàn 3 xã: Ba Trại, Minh Quang, Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Việc thành lập Khu rừng K9 nhằm bảo tồn, tôn tạo các giá trị về cảnh quan, môi trường của Khu Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý thức bảo vệ di tích lịch sử, bảo vệ thiên nhiên, môi trường, đa dạng sinh học cho cộng đồng.

Khu rừng K9 được quy hoạch thành 4 phân khu chức năng: Phân khu bảo tồn nguyên vẹn các di tích lịch sử – huấn luyện bộ đội với diện tích 66,62 ha; Khu rừng cảnh quan bảo vệ di tích, diện tích 81,61ha; Khu rừng cảnh quan kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng với diện tích 71,66 ha và Khu hành chính diện tích 14,11 ha.

Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Dự án thành phần đầu tư Khu rừng K9 theo quy định.

Khu Di tích K9 là địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nơi gắn liền với các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời (1957-1969); nơi giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng chiến tranh (1969-1975). Hiện nay là nơi các tập thể, cá nhân đến thăm quan, tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống…

Di tích lịch sử K9 còn là khu rừng có nhiều nét đặc biệt về cảnh quan thiên nhiên, trong rừng có những phiến đá mọc lên như mũi chông nên còn có tên gọi là khu Đá Chông.

Rừng K9 được các nhà khoa học đánh giá là có đa dạng sinh học rất cao với khoảng 711 loài thực vật, trong đó có 17 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và 13 loài được ghi trong Sách đỏ Thế giới; 131 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó có 18 loài động vật quý hiếm.