FAO lập kế hoạch bảo tồn nguồn gen cây rừng

ThienNhien.Net – Kế hoạch Hành động Toàn cầu đầu tiên nhằm bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững nguồn gen cây rừng đã được Ủy ban Nguồn gen cho Lương thực và Nông nghiệp (CGRFA) thuộc Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO) thông qua vào trung tuần tháng 4 năm nay.

Sau khi thông qua, Ủy ban Nguồn gen cho Lương thực và Nông nghiệp đã đề xuất FAO phát triển một chiến lược thực thi Kế hoạch Hành động này và đảm bảo huy động đủ nguồn lực tài chính hỗ trợ cho việc thực thi, nhất là ở các nước đang phát triển.

Theo ước tính, thế giới hiện có khoảng từ 80.000 – 100.000 loài thực vật giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh lương thực và đóng góp hiệu quả cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững.

Các hệ sinh thái rừng vẫn là nơi có đặc tính đa dạng sinh học cao và chứa đựng nhiều nguồn gen quý (Ảnh: ThienNhien.Net)

Tuy nhiên gần đây, nguồn gen cây rừng đang bị suy giảm đáng kể do tác động của con người và biến đổi khí hậu. Trước tình hình đó, Ủy ban Nguồn gen cho Lương thực và Nông nghiệp kêu gọi nỗ lực chung của các quốc gia và quốc tế để quản lý bền vững các nguồn gen quý trên cơ sở cung cấp kho dữ liệu chính xác, tin cậy từ các báo cáo quốc gia.

Kế hoạch Hành động do Ủy ban Nguồn gen cho Lương thực và Nông nghiệp đề xuất sẽ ưu tiên cải thiện công tác thu thập và tiếp cận thông tin về nguồn gen cây rừng; phát triển chiến lược bảo tồn toàn cầu; sử dụng, phát triển và quản lý bền vững nguồn gen cây rừng; thiết lập, đánh giá các chính sách và khung pháp lý phù hợp để thống nhất các vấn đề chính liên quan tới quản lý bền vững nguồn gen cây rừng; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực thể chế và nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn.

Kế hoạch lần này sẽ chính thức được thông qua tại Hội nghị FAO diễn ra ở Rome (Italia) vào tháng 6 tới.