C&E tuyển Thực tập sinh

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) hiện đang tuyển Thực tập sinh năm 2016.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử ce.center.office@gmail.com trước 23h59’ ngày 01/03/2016.

Thông tin chi tiết: Mô tả công việc, Mẫu đơn đăng ký