Bắc Giang đầu tư lớn cho bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Tỉnh Bắc Giang đã quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đến năm 2020 với tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, huy động từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, vốn của các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Theo đó, Bắc Giang thực hiện quy hoạch bảo vệ tất cả diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng sau giai đoạn chăm sóc đến khi khai thác trên địa bàn gồm 255.182 ha.

Tỉnh cũng quy hoạch khoanh nuôi tái sinh 1.553 ha rừng; trồng 87.834 ha rừng phòng hộ, rừng sản xuất; cải tạo 5.004 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt, cải tạo 5.480 ha rừng đặc sản (cây ăn quả trên đất lâm nghiệp); trồng trên 12.801 ha cây phân tán.

Về quy hoạch khai thác gỗ từ nay đến năm 2020, tổng sản lượng khai thác gần 6 triệu m3; khai thác lâm sản ngoài gỗ khoảng 12 triệu cây tre nứa và 300 tấn song mây/năm…

010113_BT_rung
(Ảnh minh họa: baobacgiang.com.vn)

Để đạt mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện quản lý rừng và đất lâm nghiệp, thực hiện kịp thời đề án giao rừng, định giá rừng và cho thuê rừng và phương án thu hồi đất của các công ty lâm nghiệp để giao cho các hộ gia đình quản lý sử dụng với diện tích khoảng 6.000 – 7.000 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng thực hiện giải pháp về chính sách tài chính, tín dụng; khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chế biến, tiêu thụ; các dự án ưu tiên bảo vệ và phát triển rừng theo danh mục trên địa bàn như dự án phát triển rừng sản xuất, dự án rừng đặc dụng, dự án rừng phòng hộ và một số dự án khác.