Thúc đẩy bình đẳng giới trong bảo vệ, phát triển rừng

ThienNhien.Net – Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trung tâm Vì con người và Rừng (RECOFTC) Chương trình Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Giới, Lâm nghiệp, Biến đổi khí hậu và Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD+).

Đây là hoạt động thuộc Dự án Tăng cường năng lực cho các bên có liên quan lâm nghiệp cấp cơ sở, nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng.

Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, hội nghị này là cơ hội để các chuyên gia có điều kiện trao đổi, thảo luận về các chính sách, kế hoạch, chương trình với mục tiêu tăng cường bình đẳng giới trong quản lý rừng, các sáng kiến trong REDD+ và biến đổi khí hậu, đồng thời phát hiện các vấn đề, những thách thức và thiếu hụt trong việc lồng ghép giới vào các giải pháp liên quan đến lâm nghiệp trong giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Ảnh minh hoạ: yenbai.gov.vn
Ảnh minh hoạ: yenbai.gov.vn

Tiến sỹ Chandra Silori, Điều phối Dự án cấp khu vực, RECOFTC cho biết vấn đề giới trong lâm nghiệp và biến đổi khí hậu có ý nghĩa khá quan trọng, phụ nữ nhạy cảm hơn với các tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ lưu trữ carbon, rừng còn tạo ra sinh kế và thu nhập cho trên 1,6 tỷ người nghèo trên toàn cầu, trong đó tỷ lệ phụ nữ nghèo chiếm trên 70%.

Vai trò, quyền hạn và trách nhiệm cũng như cách thức sử dụng rừng và kiến thức về rừng của phụ nữ và nam giới tạo ra các kinh nghiệm của hai giới theo các cách khác nhau. Các nhu cầu, cách sử dụng và hiểu biết khác biệt của giới đối với rừng là đầu vào đặc biệt quan trọng trong các can thiệp bằng chính sách và chương trình để đảm bảo thành công lâu dài của REDD+.

Các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nêu lên những khó khăn, thách thức trong thực hiện các chính sách, kế hoạch hiện hành trong lồng ghép bình đẳng giới trong công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương; tập trung thảo luận về cách tiếp cận và các biện pháp giải quyết các thách thức thông qua các sáng kiến tăng cường năng lực thích ứng của giới ở các cấp khác nhau, tăng cường truyền thông để lồng ghép giới trong các thảo luận về Biến đổi khí hậu và xây dựng chính sách tại Việt Nam.