Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng

Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định rõ những chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời bãi bỏ 44 thủ tục hành chính, đơn giản về thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính hiện hành. So với các quy định hiện hành, Nghị định 156/2018/NĐ-CP […]

Kiên Giang phát triển rừng đa chức năng

Kiên Giang phát triển rừng đa chức năng

ThienNhien.Net – Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển lâm nghiệp đa chức năng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nâng cao hiệu quả về môi trường và kinh tế rừng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên […]

Điều kiện hỗ trợ lãi suất cho bảo vệ và phát triển rừng

Điều kiện hỗ trợ lãi suất cho bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 81/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và […]

Giải bài toán khó trong đầu tư phát triển rừng đặc dụng

Giải bài toán khó trong đầu tư phát triển rừng đặc dụng

ThienNhien.Net – Tham dự hội thảo gần đây về chủ đề rừng đặc dụng (RĐD), một đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, khó khăn lớn nhất trong quản lý và phát triển RĐD chính là sự hạn chế về kinh phí. Tuy nhiên, lo lắng này đã phần […]

Mỗi người dân là một kiểm lâm viên

Mỗi người dân là một kiểm lâm viên

ThienNhien.Net – Người dân được trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ rừng, động vật quý hiếm và được Nhà nước chi trả phí dịch vụ. Đó là mô hình “đồng quản lý rừng đặc dụng” đang phát huy hiệu quả ở Hà Giang. Cùng quản lý, cùng hưởng lợi Khu bảo tồn […]

Hướng dẫn quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Hướng dẫn quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 85/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập và quản […]