Hà Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp

ThienNhien.Net – Theo kế hoạch, năm 2013, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 34 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động với tổng mức vốn đăng ký đầu tư gần 880 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Tỉnh xác định việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp, đưa các dự án này vào hoạt động theo kế hoạch đã đăng ký là điều kiện quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển công nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ tăng thu ngân sách năm 2013 và thực hiện thành công Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XVIII về phát triển công nghiệp ngay trong năm bản lề 2013.

Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã phối hợp thực hiện, giải quyết tốt các công việc liên quan, đặc biệt là thực hiện tốt 10 cam kết của UBND tỉnh đối với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng đi vào sản xuất.

Về cơ sở hạ tầng, hiện nay ở các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành đồng bộ đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Trong đó, KCN Đồng Văn 1 đã xây dựng hoàn thành đồng bộ 138/208 ha diện tích, KCN Đồng Văn 2 chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành đồng bộ cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư 350/452 tỷ đồng, KCN Hoà Mạc cũng đã đầu tư 189 tỷ đồng trong tổng số 310 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng…

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính được tăng cường, thực hiện tốt theo chương trình, kế hoạch đặt ra, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Riêng tại KCN Đồng Văn, mọi thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được giải quyết ngay tại Văn phòng ở KCN. Các yêu cầu về điện, nước, an ninh trật tự được đảm bảo nên rất thuận lợi cho việc tiến hành xây dựng cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp.

Khu công nghiệp Đồng Văn (Ảnh: Dongson.vmvn)
Khu công nghiệp Đồng Văn (Ảnh: Dongson.vmvn)

Trong tổng số 34 doanh nghiệp dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2013 có đến 25 doanh nghiệp đóng tại các KCN nên ngoài việc là đầu mối giải quyết và phối hợp giải quyết những khó khăn giúp doanh nghiệp sớm đi vào sản xuất, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã làm tốt việc đôn đốc các nhà đầu tư đẩy mạnh tiến độ xây dựng dự án theo đúng cam kết. Đơn vị còn cử cán bộ trực tiếp đến các địa phương phối hợp làm tốt việc tuyển dụng lao động, giúp các doanh nghiệp có đủ nguồn lao động cho sản xuất trong năm 2013.

Ông Đỗ Văn Huynh, Trưởng Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cho biết: Góp phần giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết đi vào hoạt động trong năm nay, Phòng duy trì thực hiện tốt việc hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp. Gần đây nhất, Phòng phối hợp với các huyện Duy Tiên, Kim Bảng thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp là công ty TNHH Osawa Việt Nam và công ty TNHH Arai Việt Nam để lao động tại địa phương biết và đăng ký.

Kết quả công ty Osawa đã tuyển dụng được 35/50 lao động cần tuyển, đáp ứng yêu cầu sản xuất giai đoạn 1 của công ty, còn công ty Arai đã tuyển dụng đủ 35 lao động đảm bảo ổn định sản xuất. Thời gian tới Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật KCN Đồng Văn 1 mở rộng.

Đối với hạ tầng KCN được xây dựng bằng vốn của doanh nghiệp sẽ đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng theo đúng tiến độ đã cam kết để có mặt bằng giao cho nhà đầu tư; đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng đảm bảo các dự án mới đi vào sản xuất kinh doanh năm 2013 theo đúng cam kết.

Trong quý I/2013, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 4 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 290 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 950 lao động, bao gồm: Công ty TNHH Phương Nam, công ty TNHH cơ khí Bình Dương, công ty TNHH Osawa Việt Nam và công ty TNHH Arai Việt Nam.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp cũng đã đầu tư xây dựng xong, đủ điều kiện để hoạt động nhưng do thị trường tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn nên chưa khởi động sản xuất. Các doanh nghiệp còn lại đang được chủ doanh nghiệp tập trung đầu tư xây dựng đảm bảo hoàn thành và đi vào sản xuất theo đúng cam kết đầu tư với tỉnh. Một số doanh nghiệp do khó khăn về tài chính và tác động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới nên tiến độ xây dựng bị chậm lại.