Lào Cai: Chuyển biến trong bảo vệ môi trường khu công nghiệp

ThienNhien.Net – Lào Cai là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh ở khu vực Tây Bắc, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng và tuyển khoáng. Cùng với sự phát triển mạnh về công nghiệp thì vấn đề ô nhiễm môi trường đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 3 khu, cụm công nghiệp gồm Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải và Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Sự phát triển của các nhà máy, xưởng sản xuất đã kéo theo một loạt vấn đề nảy sinh, trong đó ô nhiễm môi trường được coi là một trong những vấn đề cần sớm được giải quyết.

Xử lý nước thải Khu công nghiệp. Ảnh: Hoàng Chiên
Xử lý nước thải Khu công nghiệp. Ảnh: Hoàng Chiên

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, với phương châm “phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường” các cấp chính quyền của Lào Cai đã đưa ra nhiều qui định và chính sách với những biện pháp tích cực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động sản xuất công nghiệp tới môi trường tự nhiên.

Trong đó, việc xây dựng hệ thống xử lý chất thải ở các khu công nghiệp là nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu, theo đó, nước thải, khí thải và chất thải rắn ở các khu, cụm công nghiệp sẽ được thu gom xử lý đúng qui trình.

Hiện, tỉnh đã phê duyệt dự án xây dựng các khu xử lý chất thải rắn và lỏng tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng và dự án xây dựng khu xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới.

Hầu hết các cơ sở sản xuất đều cam kết thực hiện theo đúng quy trình xử lý nước thải, chất thải trước khi xả thải ra môi trường; chất thải nguy hại sẽ được lưu chứa trong khu vực riêng, có mái che an toàn trước khi mang đi xử lý.

Trong thời gian qua, hầu hết các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn đã có sự chủ động trong thu gom, xử lý triệt để nguồn chất thải. Đồng thời có các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động do ô nhiễm khói bụi thông qua công nghệ lọc bụi tĩnh điện, lọc bụi tay áo, tháp hấp thụ bụi.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng các khu xử lý chất thải ở các khu công nghiệp thì việc di dời các hộ dân cũng đang được triển khai rất quyết liệt. Nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất công nghiệp, đến nay đã có gần 100 hộ dân ở các thôn Khe Sang, Thái Bình, những thôn nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng bởi khói, bụi từ các nhà máy luyện đồng, phốt pho, DAP… đã được di chuyển đến nơi ở mới và dần ổn định cuộc sống trong môi trường sinh thái an toàn.