Hòa Bình phân bổ 2,3 tỉ đồng bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 300 ngày 19/3/2013 về việc phân bổ dự toán chi tiết kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2013.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Hòa Bình (Ảnh: ThienNhien.Net)
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông, Hòa Bình (Ảnh: ThienNhien.Net)

Theo đó, kinh phí được giao 2,3 tỉ đồng cho khoán hạng mục công trình chuyển tiếp và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ xung yếu và rất xung yếu tại các lưu vực sông, suối thuộc các xã, huyện vùng cao (công trình chuyển tiếp từ năm 2012) không tính các xã và các huyện thuộc vùng được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Kinh phí trên được phân bổ chi tiết như sau: huyện Đà Bắc, diện tích 145,6 ha, kinh phí 31,4 triệu đồng; huyện Mai Châu, diện tích 3.456,2 ha, kinh phí 746,5 triệu đồng; huyện Lạc Sơn, diện tích 693,2 ha, kinh phí 149,7 triệu đồng; huyện Tân Lạc diện tích 705 ha, kinh phí 152,3 triệu đồng; Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh 1.220 triệu đồng.