Kiểm điểm cán bộ để mất 70 ha rừng

ThienNhien.Net – Ngày 10/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã cùng các ban ngành chức năng kiểm tra thực tế tại các tiểu khu 243, 244 (xã Phi Tô, Lâm Hà), qua đó cho thấy có tới 70 ha rừng và đất rừng bị đốt phá, lấn chiếm, sang nhượng…; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép cũng rất phức tạp.

110413_TT_matrungTỉnh đã yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan (nhất là người đứng đầu) do không làm tròn trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trong thời gian dài; không kịp thời điều tra truy tìm thủ phạm để xử lý theo quy định.

UBND huyện Lâm Hà phải thành lập tổ liên ngành phối hợp cùng các xã Phi Tô và Mê Linh để hỗ trợ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban trồng lại rừng trên diện tích khoảng 70 ha đã bị lấn chiếm trái phép.