Quảng Nam thăm dò, khai thác nước dưới đất và khoáng sản sét

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 13/1, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ba quyết định về việc thăm dò, khai thác nước dưới đất và phê duyệt trữ lượng khoáng sản sét làm vật liệu xây dựng tại ba địa phương.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Cụ thể, UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Lương Phan được khai thác nước dưới đất tại phường Cửa Đại, thành phố Hội An nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhà hàng và tưới cây xanh. Tổng lưu lượng nước khai thác lớn nhất là 30 m3/ngày đêm; thời gian khai thác trong 3 năm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam được phép thăm dò nước dưới đất tại huyện Đại Lộc với lưu lượng 40 m3/ngàyđêm; thời gian thăm dò trong 3 tháng; khu vực giới hạn thăm dò là 2.200 m2.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng phê duyệt trữ lượng khoáng sản sét làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Gò Dài, thôn Trà Nam, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên do Công ty TNHH Gia Phú thực hiện với tổng trữ lượng khoáng sản sét làm vật liệu xây dựng thông thường cấp 121 là 105.507 m3.

Các tài liệu của báo cáo kết quả thăm dò sẽ được sử dụng để lập báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác mỏ và giao nộp lưu trữ địa chất theo quy định. Công ty TNHH Gia Phú có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng khoáng sản sét theo đúng quy định.